نقاط قوت

نقاط ضعف

مشخصات فنی

طول متر

5

جنس نوار

فلزی

نوع

یک رو

درجه بندی

سانتی متر

نوک تیغه آهن ربایی برای اندازه گیری راحت تر

قفل محکم

بند

عرض نوار

16 میلیمتر