دختر بچه ها معمولا  برای عروسک ها و باربی هایشان میز آرایشی درخواست می کنند چه بهتر که بتوانیم با کمک کودکان عزیزمان این میز زیبا را بسازیم تا هم به خلاقیت کودکان کمک شود و هم پس از ساخت از هنر خودشان لذت ببرند به همین علت در ادامه ویدئو ساخت میز آرایشی را به نمایش گذاشته ایم.