سنباده لرزان با تبدیل حرکت چرخشی موتور به حرکات لرزشی عمل سنباده کاری رو انجام میدهد. از این سنباده برای از بین بردن خط های ریزی که در زمان سنباده کاری اول ایجاد شده، استفاده می کنند.در ادامه ویدئوی جهت تعویض کاغذ سمباده در دستگاه سمباده لرزان را به نمایش گذاشته ایم.