در این مطلب ویدئویی جهت ساخت چراغ خواب با چوب بستنی را به نمایش گذاشته ایم. این چراغ خواب را می توان به راحتی ساخت و در حین سادگی بسیار زیبا و شیک می باشد.