برای زندگی به دور از شلوغی و هر گونه تکنولوژی باید ابزارهایی را تهیه کرد که بتوان از آن ها به دور از تکنولوژی استفاده نمود.در ادامه شما را به چند نوع ابزار ضروری به دور از تکنولوژی آشنا می کنیم.

بیل سر تیز با طول دسته شماره 2:

ابزار ضروری برای زندگی در خارج از محدوده تکنوروژی کدام است؟

به وسیله ی این بیل می توان حفاری کرد،ذغال های درون آتش را خالی می کند،یخ و برف را ریز ریز می کند و همچنین خیلی کارهای دیگر را انجام می دهد.

سلاح گرم مانند شاتگان(12–GAUGE SHOTGUN ):

ابزار ضروری برای زندگی در خارج از محدوده تکنوروژی کدام است؟

با استفاده از این سلاح می توانید از خطرات احتمالی دوری کنید، همچنین با این سلاح می توانید پیغامی را ارسال کنید و یا حیوانات را از مزرعه خود دور نگه دارید و یا خرگوشی را برای شام شکار کنید.

اره زنجیری:

ابزار ضروری برای زندگی در خارج از محدوده تکنوروژی کدام است؟

این اره با نام اره زنجیری نیز شناخته شده است اما اکثر این اره ها با سوخت فسیلی کار می کنند و می توان با استفاده از این ابزار هیزم قطع نموده ،حصار ایجاد کنید و یا درختانی را که سر راه افتاده اند جابه جا کنید.

قلاب گوشه دار یا کنده کش(CANT HOOK):

ابزار ضروری برای زندگی در خارج از محدوده تکنوروژی کدام است؟

برای آنکه بتوانید در هر شرایطی آتش خوبی درست کنید نیاز به کُنده دارید و برای حمل این کنده ها نیاز به این ابزار دارید.این ابزار دارای یک قلاب فلزی و همچنین یک دسته ی بلند است که می تواند به حمل کُنده ها کمک کند و همچنین می توانید دو برابر وزن بیشتری را بلند کنید.

چکش:

ابزار ضروری برای زندگی در خارج از محدوده تکنوروژی کدام است؟

این ابزار را می توان یکی از پرکاربردترین ابزارها دانست و با داشتن یک چکش سنگین و دسته بلند می توانید از آن مانند تبر و یا پتک نیز بهره ببرید.

انبردست:

ابزار ضروری برای زندگی در خارج از محدوده تکنوروژی کدام است؟

با داشتن انبردست می توانید میخ و پیچ های کوچک را باز کنید و یا سیم حصارها را قطع کنید.