در این مطلب نحوه ی ساخت انبرقفلی که توسط کارخانه ایران پتک تولید می شود را به نمایش گذاشته ایم.