در هنگام کار با اره زنجیری باید ابتدا نکات ایمنی را رعایت کرد، به همین علت اول باید سوپاپ را درآورده زیرا با این کار دستگاه دیگر روشن نمی‌شود.

تمیز کردن زنجیر:

هنگامی‌که از ایمن بودن شرایط اطمینان داشتید باید زنجیر را تمیز کنید، ترمز زنجیر را بکشید تا زنجیر آزاد شود و شما بتوانید هرگونه لک و کثیفی را پاک‌کنید، تیغه را به‌خوبی بررسی کنید که پاره و یا خراب نشده باشد. در صورت دیده شدن هرگونه خرابی، شل شدگی و یا ساییدگی در زنجیر باید آن را تعویض کنید.

استفاده از سوهان مناسب:

ابزارهای تیز کننده تیغه دارای سایزهای متفاوتی هستند و سوهان‌ها باید در منحنی‌های تیغه قرار بگیرند و تقریباً حدود 20% بالاتر از تیغه باشند.

علامت‌گذاری:

با علامت‌گذاری بر روی تیغه‌ها شما می‌توانید تشخیص دهید که کدام قسمت از تیغه را تمیز کرده‌اید.

هم‌تراز کردن:

وسیله‌ی اندازه‌گیری چندکاره‌ای را بر روی تیغه‌های زنجیر قرار دهید و با اولین تیغه‌ای که تیز می‌کنید هم‌تراز کنید، هدف از این کار یکسان نمودن اندازه‌ی لبه‌های تیغه پس از تیز شدن می‌باشد و باعث می‌شود در هنگام کار برش‌های مستقیمی را ایجاد کند.

سوهان کشیدن:

استفاده از سوهان با واحدهای اندازه‌گیری باعث جلوگیری از برآمدگی زنجیر می‌شود. از قرار گرفتن سوهان در زاویه درست اطمینان حاصل کنید و تنها در سمت جلو ضربه سوهان را وارد کنید.

تیز کردن زنجیر:

لبه‌های برش زنجیر را در دو طرف هم قرار دهید و پس از تیز کردن یک سمت آن را چرخانده و سمت دیگر زنجیر را تیز کنید.

تیز کردن راکر:

راکر را در قسمت جلویی لبه‌های برش قرار دارند و در حین کار باعث تمیز کردن خرده‌های چوب می‌شوند، ارتفاع هر راکر را چک کنید و اطمینان پیدا کنید که هر راکر یکم از سطح بالای تیغه‌ی برش پایین‌تر باشد و اگر راکرها بلندتر بودند، می‌توانید با استفاده از یک سوهان تخت آن‌ها را کوتاه کنید توجه داشته باشید که این سوهان غیر از سوهان تیز کردن زنجیر باشد.

تعمیرات و چک کردن نهایی:

اکنون‌که تیغه زنجیر تیز شده است می‌توانید بررسی نهایی را روی دستگاه انجام دهید و زنجیری که قبلاً سفت بوده را شل کنید و روغن را در مخزن بریزید و در سوپاپ را ببندید.

اکنون دستگاه شما آماده‌به‌کار است.