در این مطلب ویدئویی را به نمایش گذاشته ایم که نحوه ی انجام کار نحوه انجام کار با اره موتوری سری حرفه ای دوو DACS5820XT را نشان داده است.اره های موتوری (اره زنجیری) حرفه ای دوو ، از پرقدرت ترین و متفاوت ترین زنجیر و ساطوری Oregon است و دارای کاربراتور Walbro و قاب هندل Magnesium می باشد.