با استفاده از منیزیم می توان عمرپوسته موتور و استارتر را افزایش داد ، مجهز به استارت سریع جهت سهولت کار ، دارای سیستم روغن‌کاری خودکار زنجیر ، دارای گنجایش مخزن روغن 260 میلی‌لیتر و گنجایش مخزن بنزین 560 میلی‌لیتر.