اره نواری از ابزارهای مهم نجاری هستند. این ابزار از اجزای جدانشدنی در پروژه‌های نجاری است. تیز کردن تیغه‌ی اره نواری بسیار مشکل است اما در این مطلب ابزاری رو به نمایش گذاشته‌ایم که می‌توانید با آن به‌راحتی تیغه‌ی این ابزار را تیز کنید.