دستگاه بیسکویت زن چیست

بیسکویت زن ابزاری است که در کارهای نجاری مورداستفاده قرار می‌گیرد. کاربرد این دستگاه برای متصل کردن دو قطعه چوب با یکدیگر است.

این دستگاه دارای تیغه‌ای دایره‌ای شکل است که جهت برش به شکل هلال در دو طرف مخالف چوب استفاده می‌شود.

بیسکویت زن چوبی همانند اشکال بیضی‌شکل، خشک و فشرده هستند. این اشکال درون شکاف قرار می‌گیرند و دوتخته چوب را به یکدیگر وصل می‌کنند.

در ادامه ویدئویی جهت نحوه‌ی کار این دستگاه به نمایش گذاشته‌ایم.