آچار مولتی پلایر چیست

مولتی پلیر ابزاری است که جهت افزایش میزان گشتاور با ضریب مشخص است. این نوع ابزارها اغلب برای ترکمتر مورد استفاده قرار می گیرد که بتواند گشتاور دقیقی را بر روی پیچ و مهره داشته باشد.

نحوه ی کار مولتی پلیرهای دستی:

این نوع ابزارها دارای زنجیر چرخ دنده ای اپیسیکلیت است که در مکانیزم های این نوع چرخ دنده ها گشتاور ورودی را به دیگر چرخ دنده که نام آن چرخ دنده ی خورشیدی است وارد می کنند، سپس 3 الی 4 چرخ دنده ی سیاره ای که دارای محور متحرکی هستند و همچنین با دندانه های درگیر با چرخ دنده های خورشیدی می باشند، شروع به چرخش می کنند. قسمت های داخلی پوسته ی مولتی پلایر نیز دارای چرخ دنده هایی می باشد که با چرخ دنده های سیاره ای درگیر می شوند به همین علت این پوسته به صورت عادی یا نرمال شروع به دوران در جهت خلاف چرخ دنده خورشیدی خواهند کرد.

بازوی گشتاور که به پوسته متصل است باعث می شود تا از چرخش پوسته جلوگیری کند و همین امر سبب می شود تا چرخ دنده های سیاره ای شروع به دوران به دور چرخ دنده های خورشیدی کنند.

مرکز چرخ دنده های سیاره ای به وسیله ی یک بازو به یکدیگر و همچنین در مرکز به درایو خروجی متصل می شود به همین علت چرخ دنده های سیاره ای شروع به دوران به حول محور چرخ دنده ی خورشیدی می کنند و همین امر سبب می شود بازویی که به چرخ دنده های سیاره ای درایو خروجی متصل هستند شروع به چرخش کنند.

اگر بازوی گشتاوری وجود نداشته باشد و نتواند ایساتیی مولتی پلایرها را تامین کند، درایو خروجی نیز توانایی فراهم کردن گشتاور را نخواهد داشت.

آچار مولتی پلایر چیست

مزایای استفاده از این ابزار:

امکان دارد استفاده از ترکمترهای سنگین با اهرم های بلند برای کاربر خطرناک باشد و با استفاده از این ابزار می توان طول اهرم را کاهش داد و همچنین تلاش کاربر نیز کمتر خواهد بود.

در هنگام محکم نمودن پیچ باید گشتاوری آسان روی آن ها اعمال شود و مولتی پلایرهای دستی این نوع امکانات را فراهم می کند.

این ابزارها می توانند عدد مورد نظر را بر روی ترکمتر تنظیم کند و سپس با احتساب ضریب عدد گشتاوری خروجی را محاسبه کند.

با متصل کردن درایو ترکمتر به ورودی مولتی پلیرها و همچنین قرار دادن بازوی بازدارنده به تکیه گاه های مناسب اعمال گشتاوری تنظیم خواهد شد.زمانی که صدای تقه دادن ترکمتر بلند شد بدینت معنا است که عملیات تنظیم صورت گرفته است.

نحوه کار این ابزار را میتوانید در ویدئویی که در ادامه مطلب به نمایش گذاشته ایم تماشا کنید: