از ابزار شارژی همه کاره بوش BOSCH GOP 10.8 V-LI جهت برش انواع چوب،فلز و مصالح ساختمانی ، مکان های غیر قابل دسترس ،جهت سنباده کاری کلیه سطوح غیر قابل دسترس مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار دارای قابلیت کاردک کاری جهت هم سطح نمودن سطوح ظریف نیز می باشد.