سنباده نواری یکی از ابزارهای پرکاربرد کارگاه های نجاری است. این ابزار برقی در عین سادگی دارای قیمت های بسیار بالایی است و همچنین ساخت آن هم بسیار آسان است. در ادامه ویدئویی را به نمایش گذاشته ایم که نحوه ی ساخت سنباده نواری برقی در کارگاه را نشان داده است.