از ابزارهای کاربردی در ساخت مصنوعات ظریف با ام دی اف، اره اسکرول است در ادامه ویدئویی از نحوه ی کار این دستگاه را به نمایش گذاشته ایم.