سنباده زن لوله ای دستگاهی برای برای پولیش و سنباده زدن لوله است که در ادامه ویدئویی جهت معرفی این دستگاه ارائه داده ایم.