تیز کردن مته نیز کار بسیار فنی ای است به همین علت هر فردی که در کارگاه مشغول به کار است و یا با مته سرو کار دارد باید بتواند به خوبی این کار را انجام دهد. در ادامه ویدئویی به نمایش گذاشته ایم که نحوه ی تیز کردن مته را آموزش داده است.