ویدئویی که در این مطلب مشاهده می کنید مقایسه ی بین پیچ گوشتی شارژی بوش و متابو را به اجرا گذاشته است.