در این مطلب ویدئوی معرفی دریل چکشی، گیربکسی شرکت متابو را به نمایش گذاشته ایم.