دستگاه سم پاش باغبانی

سم‌پاش و یا گردپاش باغبانی از پرکاربردترین ابزار باغبانی به شمار می‌آید. درزمانی که به فصل گل و یا میوه دهی درختان و گیاهان نزدیک می‌شویم باغبانان به‌وسیله‌ی این ابزار درختان را سم‌پاشی می‌کنند تا ایجاد هرگونه آفت بر روی درختان جلوگیری کنند. امروزه استفاده از سم‌های گردی بسیار بیشتر از سم‌های محلول رواج پیداکرده است.

در مناطقی آب و هوایی مرطوب دارند استفاده از این دستگاه بسیار مناسب است زیرا در چنین مناطقی گردها به‌خوبی بر روی گیاهان و درختان قرار می‌گیرند و در هوا پراکنده نمی‌شوند. پراکنده شدن این گردها در هوا سبب آسیب به انسان‌ها و دام‌ها می‌شود.

از مسئولیت‌هایی که یک باغبان بر عهده دارد انتخاب دستگاه مناسب سم‌پاشی و استفاده از آن برایی جلوگیری از آفت درختان است.

اجزای تشکیل‌دهنده گردپاش عبارت‌اند از:

پمپ

مخزن

نازل

نیروی محرک

هم زن

شاسی

یکی از اصولی که باید در هنگام سم‌پاشی به آن توجه کرد خشک بودن و بدون رطوبت بودن مخزن سم است.

اگر مخزن سم و یا لوله دستگاه دارای رطوبت باشد باعث می‌شود تا گردها روی‌هم قرارگرفته و بچسبند و همچنین توانایی خارج شدن از دستگاه را ندارند و این امکان وجود دارد که در اثر فشار زیاد پمپ دستگاه از کار بیافتد.

ویژگی گردپاش:

این روش بسیار پرکاربردتر از روش محلول است و تأثیرگذاری بیشتری برای جلوگیری از آفت گیاهان دارد، همچنین ضرر کمتری برای انسان‌ها و دام‌ها دارد و ارزان‌قیمت‌تر از روش محلول است.