معرفی انواع پرگار نجاری

پرگار جهت اندازه‌گذاری دقیق بر روی قطعات چوبی جهت فرایند تولید انواع سازه‌های چوبی در مراحل کار همانند برش چوب، ساخت اتصالات، تسطیح چوب و غیره که نیاز به استفاده از ابزارهای مختلف و دقیق برای هرکدام از آن‌ها است استفاده می‌شود.

پرگار از چوب یا فلز ساخته می‌شود و در برخی مواقع پرگارها بدون پیچ تنظیم می‌باشند اما خیلی سخت باز و بسته می‌شوند که این امر باعث تنظیم مقدار بازشدگی پرگار می‌شود.

معرفی انواع پرگار:

پرگار معمولی نجاری:

 معرفی انواع پرگار

 تمامی افراد حداقل یک‌بار از این نوع پرگارها برای ترسیم دایره با قطرهای مختلف یا ترسیم نقش‌های هندسی استفاده کرده‌اند. پرگار برای ترسیم یک دایره استفاده می‌شود و برای این امر باید این وسیله را پس از مشخص کردن مرکز قطعه موردنظر، بر روی مرکز قطعات چوبی قرار داده و دهانه پرگار را به‌اندازه موردنیاز بازکرده و یکی از نیش‌ها را در مرکز قرار داده، درنهایت باکمی فشار با حرکت دایره‌وار بر روی قطعه چوب، دایره موردنظر را ترسیم کرد.

پرگار مرکب (داخلی و خارجی):

معرفی انواع پرگار

در برخی از مراحل کار نیازمند است که هم‌زمان با یک ابزار اندازه داخلی و هم‌اندازه خارجی را اندازه‌گیری یا اندازه‌گذاری کنیم که این نوع پرگار این قابلیت را برای کاربر به ارمغان می‌آورد.

پرگار جهت اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری خارجی:

معرفی انواع پرگار

این ابزار  جهت اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری قطر، ضخامت و ابعاد خارجی انواع قطعات چوبی استفاده می‌شود. بیشتر نجارانی که کارهای خراطی انجام می‌دهند از این ابزار برای انتقال اندازه شابلون به قطعه اصلی استفاده می‌کنند.کار با این پرگار بسیار ساده است تنها نیاز است دهانه پرگار را با توجه اندازه شابلون یا ضخامت قطعه مورد نظر باز و در نهایت پیچ تنظیم آن را سفت کنید البته باید توجه داشته باشید بعضی از پرگارها فاقد پیچ تنظیم می‌باشند.این پرگار بسیار حساس بوده و نباید موقع اندازه برداری و اندازه گذاری به نیش آن فشار یا با آن ضربه زد، در غیر این صورت باعث از بیم رفتن دقت خود در کار می‌شود.

نکته مهم:

برای اندازه برداری قطعات گرد و استوانه‌ای باید با استفاده از گونیا مرکب مرکز و خط تقارن را ترسیم نمود تا نوک‌های نیش با دو طرف قطعه دایره‌ای مماس شوند.

پرگار اندازه برداری و اندازه‌گذاری داخلی:

معرفی انواع پرگار نجاری

از این پرگار جهت اندازه‌گذاری و اندازه‌گذاری قطرهای داخلی یا موارد دیگر که مربوط به‌اندازه برداری داخلی باشد مورداستفاده قرار می‌گیرد. مراحل کار با این پرگار همانند پرگار معمولی است با این تفاوت که پاشنه این پرگار را وارد سوراخ یا قطعه موردنظر می‌کنیم به صورتی که نیش به کناره‌های داخلی قطعه مماس شود و از این ابزار در کارهای نجاری و خراطی بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

نحوه ساخت  نوعی پرگار  نجاری