آچار فرانسه نوعی آچار با دهانه ای متغیر است که جهت باز و بسته شدن مهره‌ها یا پیچ‌های شش گوش یا چهارگوش استفاده می شود. این آچار دارای دو فک یکی ثابت و دیگری متحرک است که فک متحرک آن با چرخاندن یک پیچ در وسط، به فک ثابت نزدیک و دور شده و در نتیجه قابلیت تطبیق با مهره‌های مختلف را پیدا می‌کند.