تفاوت فارسی بر کشویی و ثابت

اره‌های فارسی بر جهت برش قطعات و الوارهای چوبی در صنایع چوب استفاده می‌شوند، این دستگاه‌ها به دودسته کلی ثابت و کشوی تقسیم می‌شوند. تیغه‌ی اره‌های فارسی بر کشویی در یک ریل حرکت رفت و برگشتی دارد، به همین علت کاربر می‌تواند در حین برش با ثابت نگه‌داشتن قطعه، تیغه را به‌راحتی به عقب و جلو حرکت دهد.

اما فارسی برهای ثابت دارای ریل نیستند و همچنین کاربر نمی‌تواند حرکت رفت و برگشتی را داشته باشد.

اره‌های فارسی بر در عرض قطعه قابل برش دارای محدودیت هستند. به‌طور طبیعی فارسی برهای ثابت قطعاتی با عرض کمتر را برش می‌دهند اما فارسی برهای کشویی جهت قطعاتی با عرض بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرند. فارسی برهای ثابت برعکس فارسی برهای کشویی کوچک هستند و راحت‌تر قابل‌حمل می‌باشند.

تفاوت فارسی بر کشویی و ثابت

فارسی برهای ثابت برای برش‌های ظریف‌تر با طول بیشتر ورد استفاده قرار می‌گیرند و فارسی برهای کشویی برای قطعات بزرگ‌تر، عمیق‌تر و عریض‌تر کاربرد دارند. طبیعتاً فارسی برهای کشویی امکانات بیشتری به کاربر می‌دهند و دارای قیمت بالاتری می‌باشند. می‌توان گفت که تعداد زیادی از برش‌های موردنیاز در نجاری توسط فارسی بر ثابت انجام می‌شود ولی برای قطعات بزرگ و عریض‌تر باید از فارسی برهای کشویی استفاده کرد.