این دستگاه سرعت وزش باد و همچنین حجم جریان هوا را بدون هیچ مشکلی محاسبه می کند. اعداد نمایشگر این دستگاه دارای نور پس زمینه هستند.