در این مطلب آخرین ویدئویی از معرفی آخرین تکنولوژی های سال 2019 را به نمایش گذاشته ایم.