تیغ اره‌های نواری پس از جوش داده شدن برای حمل و نقل راحت تر باید بسته بندی شوند، در این ویدیو شما نحوه بسته شدن تیغ اره نواری با عرض 80 میلیمتر را مشاهده می نمائید.