در این ویدئو شما میتوانید یکی از راه حل هایی که دزدان عزیز برای باز کردن قفل استفاده میکنند را مشاهده کنید.

البته کیفیت این قفل ها بسیار پایین هستند و شما میتوانید با انتخاب یک قفل خوب لااقل از این روش تا حدی در امان بمانید.