ابزاری مهم و اصلی در صنعت نجاری می‌باشد. این ابزار به‌وسیله‌ی یک موتور الکتریکی و تیغه‌ی برش با سیستم رفت‌وبرگشت جهت برش سطح چوب که دارای اشکالی خاص هستند استفاده می‌شود. 

در این لینک تاریخچه اره عمودبر را بیان کرده ایم.