برای همه ما اتفاق افتاده که گاهی کلیدهای منزل را فراموش کرده ایم و نمی توانیم درب منزل را باز کنیم روش هایی وجود دارد که می توان به راحتی درب منازل را باز نمود و نیاز به قفل باز کن نباشد .در این مطلب ویدئویی آموزشی جهت باز نمودن قفل درب توسط کارت اعتباری را به نمایش گذاشته ایم.البته این روش برای درب های که قفل هستند امکان پذیر نمی باشد، اما معمولا می توان از این روش در بسیاری درب هایی معمولی استفاده نمود.