در این مطلب به مقایسه ویدئویی و البته رقابتی جالب در مورد ظرفیت باطری دریل شارژی های ٤ برند مطرح بوش، دیوالت، متابو و هیتاچی. تمامی دریل ها دارای ١٤ ولت هستند.