در این ویدئو طرز ساخت صندوقچه و قفل و کلید توسط کارتن را به نمایش گذاشته ایم.

انواع قفل های آویز و کتابی جهت امنیت صندوقچه، درهای ورودی و انباری را مشاهده کنید.