امروزه با پیشرفت تکنولوژی قفل های دیجیتال یا همان قفل الکترونیکی تولید می شود که بسیار سیستم پیچیده ای دارند و قفل ضد سرقت نیز می باشد. در بین مردم قفل هایی که با اثر انگشت باز می شوند طرفداران بیشتری نسبت به قفل های کارتی و دیگر قفل ها دارد.در ادامه ویدئویی از نحوه ی کارکردن چندین نوع قفل الکترونیکی هوشمند را به نمایش گذاشته ایم.