فرز همه کاره DREMEL مدل SawMax مناسب برای انواع برش کاری ها می باشد در ادامه دو ویئدو به نمایش گذاشته ایم که یکی از آن ها به معرفی  فرز و دیگری نحوه ی جابجایی وسایل در این فرز می باشد.

معرفی فرز همه کاره DREMEL مدل SawMax:

 

نحوه جابجایی وسایل فرز همه کاره DREMEL مدل SawMax: