سیم لخت کن‌ها ابزارهایی هستند که برای حذف روکش پلاستیکی سیم بدون آسیب رساندن به سیم مورداستفاده قرار می‌گیرند. اشخاصی که با برق سروکار دارند (برق‌کاران) روکش‌های سیم را حذف می‌کنند تا بتوانند سیم را تعمیر کنند یا سیم را به یک سوکت و یا به دو سیم دیگر متصل کنند.

این ابزارها دارای انواع مختلفی هستند که در اندازه‌های گوناگون تولید می‌شوند و همچنین قسمتی دارد که برای برش سیم و قطع کردن سیم می‌باشد. جنس این نوع ابزار از فولاد و دسته‌های آن‌ها دارای روکش‌های پلاستیکی هستند تا عایقی برای جریان برق باشند.

سیم لخت کن دستی:

این وسیله شبیه یک سیم‌چین است و دارای دوتیغه است اما تیغه‌ی وسط این ابزار دارای فرورفتگی است که محل قرار گرفتن سیم می‌باشد. این فرورفتگی کمک می‌کند تا سیم بدون بریده شدن لخت شود. برای لخت کردن سیم، سیم را درون انبر قرار داده و باکمی فشار آن را می‌چرخانند تا روکش آن بریده شود. بر روی دسته این ابزار پیچی وجود دارد که می‌توان با آن میزان بسته شدن دهانه را تنظیم کرد.

معرفی انواع سیم لخخت کن ها

برخی از این ابزارها وجود دارد که دارای چندین فرورفتگی بر روی زبانه انبر هستند که هرکدام از این فرورفتگی‌ها مناسب یک سایز سیم هستند. برای اینکه بتوان سیمی را به‌وسیله‌ی این انبر لخت کرد باید سیم را درون حفره‌ی مناسب قرار دهید و سپس انبر را بسته و سیم را بکشید. در این مدل انبر احتمال بریده شدن رشته‌های سیم کمتر می‌باشد.

معرفی انواع سیم لخخت کن ها

سیم لخت کن اتوماتیک:

این نوع سیم لخت کن‌ها دارای دوزبانه هستند. زمانی که سیم را درون انبر قرار می‌دهید تنها با فشار دادن دسته، یکسر سیم داخل یکی از زبانه‌ها قرار می‌گیرد و زبانه دیگر با یک تیغه دور سر دیگر سیم را برش می‌دهد تا روکش از سیم جدا شود.

معرفی انواع سیم لخخت کن ها

معرفی انواع سیم لخخت کن ها

یکی دیگر از این ابزارها ازلحاظ ظاهری شبیه مدل دستی است که دارای شکاف‌های مختلفی برای سایزهای متفاوت سیم دارد. این وسیله عملکردی مشابه مدل اتوماتیکی دارد تنها مزیتی که دارد امکان صدمه زدن به سیم را کمتر می‌کند.

معرفی انواع سیم لخت کن ها