داشتن گل و گیاه در خانه باعث آرامش، شادی و طراوت محیط می شود به همین دلیل امروزه در هر خانه ای از این گل‌ها و گیاهان زیبای آپارتمانی یافت می‌شود در این مطلب آموزش یک گلدان زیبا با استفاده از شاخه خشک درخت را آموزش داده ایم.

خلاقیت با شاخه خشک درختان:

وسایل موردنیاز:

شاخه خشکیده درخت (قطر متوسط)

خزه خشک

گیاهان آپارتمانی (مینیاتوری نظیر کاکتوس)

مته برقی

دستکش باغبانی

می‌توانید از گیاهان مینیاتوری کوچک و متوسط برای قرار دادن درون شاخه درخت استفاده کنید.

 در اولین مرحله با توجه به اندازه گیاه شاخه درخت را با مته برقی خالی کنید دقت کنید سوراخ ها خیلی عمیق نباشند سپس درون محل خالی شده را مقداری خزه نمناک قرار دهید:

دکوری چوبی زیبا با شاخه درخت

سپس گیاهان را با احتیاط روی خزه‌های درون شاخه درخت قرار دهید و کمی کود به آن اضافه کنید:

چگونه گلدان کاکتوسی زیبا داشته باشیم

برای ثابت ماندن گیاهان در شاخه درخت دور گیاهان را با خزه خشک بپوشانید و زیبایی خاصی را به گیاهان بدهید (خزه‌ها باعث می‌شوند سوراخ‌های موجود روی شاخه درخت پیدا نباشند):

چگونه کاکتوس را در شاخه درخت بکاریم

دکوری زیبا با شاخه درختان

اکنون گلدان شاخه‌ای شما آماده شده و می توانید در خانه خود قرار دهید به این نکته توجه داشته باشید که گیاهان را با آب‌پاش آب دهید:

گلدان دکوری زیبا با شاخه درختان

چند نمونه تصویر برای ایده درختان گلدانی:

خلاقیت با شاخه خشک درختان

خلاقیت با تنه درخت

دکوری زیبا با استفاده از شاخه درخت

خلاقیت با شاخه خشک درختان