در این ویدئو شما می توانید شیوه های مختلف پاک کردن ماژیک از روی سطوحی مانند: تخته وایت برد،لباس،کاشی و ... را مشاهده کنید.