کج بیل چیست؟ مدل های مختلف آن چه کاربردی دارند؟

کشاورزان از کج‌بیل برای شکل دادن به خاک،جمع‌کردن خاک دور ریشه‌ی گیاهان،کندن شیارهای باریک در خاک برای آبیاری یا کاشت بذر و مخصوصاً برای حذف علف‌های هرز و ریشه‌های پوسیده‌ی گیاهان و در زمان برداشت محصولات کشاورزی ریشه‌ای مانند سیب‌زمینی،استفاده می‌کنند.

کج‌بیل‌ها دارای دو نوع هستند. یک مدل آن شخص،کج‌بیل را روی خاک و به سمت خود می‌کشد و مدل دیگر کج‌بیل‌ها شخص آن را به عقب و جلو حرکت می‌دهد. در مدل اول کج‌بیل‌ها دارای سری رو به پایین و عمود بر دسته دارد که برای کندن و یا کپه کردن خاک و حذف علف‌های هرز استفاده می‌شود و مدل دوم کج‌بیل دارای سری روبه‌جلو است که برای قطع کردن علف‌های هرز از ریشه مورداستفاده قرار می‌گیرد.مدل تیغه‌ی کج‌بیل دوم به شکل یک فلش است.

کج بیل چیست؟ مدل های مختلف آن چه کاربردی دارند؟

کج بیل رو به پایین

کج بیل چیست؟ مدل های مختلف آن چه کاربردی دارند؟

کج بیل رو به جلو

کج‌بیل‌هایی که دارای سری رو به پایین هستند دارای تیغه‌هایی به ‌اندازه‌های مختلف است،تیغه‌های پهن آن برای فضاهایی که خاک سنگین دارند و یا علف‌های هرز زیادی آن را پوشانده است استفاده می‌شود و تیغه‌های باریک‌تر برای مکان‌های کوچک‌تر مانند بین گیاهان کاشته شده استفاده می‌شود تا به گیاه صدمه‌ای وارد نشود.

کج‌بیل‌های رکابی برای از بین بردن علف‌های هرز استفاده می‌شود و دارای تیغه‌ای دوطرفه است که باید آن را در خاک به سمت جلو و عقب حرکت داد.این کار باعث از بین رفتن علف‌های هرز و برم شدن خاک می‌شود و همچنین شرایط را برای کاشت محیا می‌کند.

کج بیل چیست؟ مدل های مختلف آن چه کاربردی دارند؟

کج‌بیل دو طرف:

این کج‌بیل‌ها دارای دو سر هستند که یکسر آن تیغه‌ی معمولی است و همانند دیگر نوع کج‌بیل‌ها استفاده می‌شود و سر دیگر آن چنگال مانند می‌باشد که دو و یا سه‌تیغه دارد که برای کندن گیاهان استفاده می‌شود.  

کج بیل چیست؟ مدل های مختلف آن چه کاربردی دارند؟

نوع دیگر کج‌بیل‌ها دارای تیغه‌های صاف و تیز هستند که برای جابجا کردن خاک استفاده نمی‌شوند.این نوع کج‌بیل‌ها را در بالای سطح خاک به‌صورت رفت‌وبرگشت حرکت می‌دهند تا علف‌های هرز قطع شوند.

کج بیل چیست؟ مدل های مختلف آن چه کاربردی دارند؟

تیغه‌های لوزی شکل دارای 4 ضلع هستند که تمامی آن‌ها تیز بوده و از نوع تیغه‌های روبه‌جلو است و با حرکت رفت‌وبرگشتی باعث از بین رفتن علف‌های هرز می‌شوند. این وسیله معمولاً دارای دسته‌ی بلندی است اما باید در فضاهای کوچک،گلدان‌ها و مکان‌هایی که باید کارهای ظریف و دقیق انجام داد استفاده کرد.از این مدل دسته‌ی کوتاه نیز در بازار موجود است.

 کج بیل چیست؟ مدل های مختلف آن چه کاربردی دارند؟