در این ویدئو شما ترفندهای جالبی در استفاده از شیشه های خالی و بی مصرف مانند:بطری شامپو،شیشه ی نوشابه،بطری آب معدنی و... مشاهده می کنید.