در این ویدئو شما ترفند های جالبی برای تازه  نگه داشتن مواد غذایی مختلف مانند:شیر،میوه،سبزیجات و ... مشاهده می کنید. با استفاده از این راه های ساده از دور ریختن مواد غذایی که از قبل باقی مانده جلوگیری و در مصارف خود صرفه جویی کنید.