در این مطلب روش ساخت یک گیره رومیزی با استفاده از پروفیل (ویدئو) را ارائه داده ایم.