دستگاه اتو لوله‌کشی از لوازم مهم در کار با ابزار لوله است که نام دیگر آن دستگاه جوش لوله می باشد. این دستگاه دارای 2 المنت برقی و قالب‌هایی به دو شکل نر و ماده است. کارکرد قالب ماده برای ورود لوله و قالب نرم برای اتصال و گرم کردن آن است. این دستگاه‌ها برای اتصال لوله‌های پلاستیکی به یکدیگر مورداستفاده قرار می‌گیرند. در ادامه نحوه‌ی کار این دستگاه را توضیح می‌دهیم.

نحوه کار با دستگاه اتو لوله کشی

نحوه‌ی کار با دستگاه‌های اتو لوله‌کش:

نحوه‌ی کار با دستگاه جوش لوله برای اتصال لوله‌های سبز و لوله‌های پروپیلن متفاوت است.

نحوه‌ی اتصال لوله سبز:

پس از گرم شدن دستگاه، یکسر لوله و سر دیگر را رابطی که قرار است لوله به آن متصل شود را بر روی محل‌های مشخص‌شده روی دستگاه قرار دهید، دستگاه در عرض چند دقیقه آن‌ها را گرم کرده و داغ شدن لوله و رابط باعث می‌گردد تا این لوله‌ها به‌راحتی درون یکدیگر جایی گیرند. زمانی که لوله‌ها سرد شدند نمی‌توان آن را از یکدیگر جدا نمود، بنابراین باید در هنگام اتصال لوله و رابط باید نهایت دقت را انجام داد و به‌درستی و با زاویه‌ی مناسب آن‌ها رون هم فروبرد.

نحوه کار با دستگاه اتو لوله کشی

نحوه‌ی اتصال لوله پروپیلن:

برای اتصال این لوله‌ها نیازی به فرورفتن لوله درون یکدیگر نیست زیرا این لوله‌ها اتصال لب‌به‌لب دارند (جوشکاری لب‌به‌لب). برای نحوه‌ی انجام این کار ، ابتدا توسط دستگاه از هر دو سر لوله باید به‌طور موازی و یک اندازه لایه‌برداری کرد. با این کار سر لوله‌ها بدون هیچ فاصله‌ای بر روی‌هم منطبق می‌شوند و با قرار دادن صفحه‌ی داغ اتو در مقابل دو قسمت لوله‌ها و سپس گرم شدن آن‌ها، دو سر موازی لوله را به یکدیگر فشار داده، گرمای موجود در دستگاه باعث چسبانده شدن لوله‌ها پس از سرد شدنشان می‌شود.

نحوه کار با دستگاه اتو لوله کشی

نکاتی در هنگام کار با دستگاه اتو لوله‌کشی:

- حتماً برای جلوگیری از خطرات احتمالی از دستکش‌های ایمنی استفاده کنید.

- اتصال لوله‌ها توسط دستگاه اتو نیاز به‌دقت دارد بنابراین در هنگام کار باید کاملاً بر روی کار متمرکز شوید.

- از دستگاه‌هایی که از لحاظ ایمنی و کیفیت در درجه‌ای اول هستند استفاده کنید زیرا دستگاه مناسب اتصالات تمیزتر و ضمانت شده‌ای را تحویل می‌دهد.