از کارهای مهمی که باید در تعمیر و نگه‌داری جهت افزایش طول عمر و بهبود عملکرد ماشین‌آلات و قطعات روانکاری آن‌ها است که توسط  گریس پمپ دستی صورت می پذیرد.در ادامه ویدیویی جهت نحوه ی کار با گریس پمپ دستی به نمایش گذاشته ایم. 

 در این لینک انواع گریس پمپ دستی را بیان کرده ایم.