در قسمت اول آشنایی با انواع آچارها و کاربرد آن ها توضیحاتی در مورد آچارهای تنظیم شونده داده ایم  و در این قسمت (دوم) به معرفی آچارهای سوکتی که از جمله آچارهای مفید و لوکس هستند خواهیم پرداخت.

آچار پنجه کلاغی:

این آچارها درواقع همان آچارهای تخت معمولی هستند که تنها تفاوت آن ها نداشتن دسته است. این آچار دارای یک سوراخ مربعی شکل است که به وسیله به‌واسطه به دسته آچار سوکتی متصل می شود. سطح آچار با سطح محور دسته آچار سوکتی تفاوت دارد که جزو مزیت خوب این آچار است. کاربرد این آچارها در مکان‌هایی است که فضای کافی ندارند.

آچار کلاغی

آچار سریع العمل:

این آچار دارای یک دسته خارج از مرکز است و قابلیت اتصال به سوکت را دارد. دسته خارجی این آچار برای باز و بسته کردن سریع پیچ ها و مهره ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مکان‌هایی که فضای کافی برای پیچاندن دسته داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آچار سریع العمل

آچار سوکتی گشتاور (ترک متر دستی):

از این ابزار برای مونتاژ مکانیزم های دقیق مورد استفاده قرار می گیرد. روی دسته مدل های آنالوگ این آچار گردونه ای قرار دارد که می توان با چرخاندن آن میزان گشتاوری که به پیچ یا مهره وارد می شود را تنظیم کرد و در مدل های دیجیتال آن این کار با فشار دادن چند دکمه تنظیم می شود. سر این آچارها امکان اتصال به سرهای سوکتی دارد و می توان هر اندازه از پیچ ها و مهره ها را با گشتاوری مشخص محکم نمود.

آچار سوکتی گشتاور

آچار فیلتر روغن:

این آچارها برای باز کردن فیلترهای روغن استوانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

آچار فیلتر روغنی

آچار دمبلی:

این آچار را می توان در بیشتر تعمیرگاه های دوچرخه دید. این آچارها دارای دوسر هستند که هر سر آن چهار وجه دارد و هرکدام از این چهار وجه می تواند اندازه مشخصی از مهره ها را در خود جای دهد.

آچار دمبلی

آچار تسمه ای:

آچارهای تسمه ای دارای یکسر دسته و یکسر تسمه حلقه شده قرار دارد. حلقه این نوع آچارها را می توانید دور هر استوانه ای قرار دهید و با تنظیم آن را بچرخانید.

آچار تسمه ای

آچار زنجیره ای:

این آچار شباهتی به آچارهای تسمه ای دارد تنها تفاوت آن این است که به جای تسمه، زنجیر قرار دارد. کاربرد این نوع آچار درباز کردن چرخ زنجیرها می باشد که البته بیشتر در رهاسازی زنجیر دوچرخه مورد استفاده قرار می‌گیرد به این صورت که دانه های زنجیر با دندانه های چرخ زنجیر درگیر می شود و آن‌ها را باز می کند.

آچار زنجیره ای

در این لینک قسمت اول آشنایی انواع آچارها و کاربرد آن ها پرداخته ایم.

در این اینک قسمت سوم  آشنایی انواع آچارها و کاربرد آن ها پرداخته ایم.